Mediation

Mediation: focus op de toekomst

Kenmerkend voor oplossingsgerichte mediation is dat de focus op de toekomst ligt. Wat in het verleden is gebeurd, speelt uiteraard een rol. Centraal staat echter wat u ieder kunt bijdragen aan een spoedige oplossing van de bestaande geschillen. Alle onderwerpen die u belangrijk vindt, komen aan bod. De communicatie tussen partijen vormt vrijwel altijd een onderwerp waar uitgebreid over gesproken wordt.

 

Eén van de voordelen van oplossingsgerichte mediation is dat in relatief weinig gesprekken een bevredigende overeenkomst kan worden bereikt. Een ander voordeel is dat er door de gesprekken begrip voor de standpunten van de ander ontstaat.

 

Als u vragen heeft over uw eigen situatie of over mediation in het algemeen neemt u dan contact met ons op.

MK-Advocaten-Advocaat-Sabine-Merhottein-HQ

Scheiding

Als een relatie eindigt, begint de onzekerheid. Wat gebeurt er met de kinderen? Hoe worden de bezittingen verdeeld? Waar ga ik wonen?

 

De belangrijkste vragen zijn misschien wel: hoe gaan mijn ex-partner en ik dit met elkaar oplossen? En: hoe zorgen we ervoor dat we in de toekomst op een goede manier met elkaar omgaan?

 

Mediation kan antwoorden bieden. Onder begeleiding van een mediator gaat u samen op zoek naar de beste oplossingen voor uw situatie. Niet een rechter beslist over uw zorgregeling of over uw alimentatie, maar dat doet u zelf. In overleg met uw ex-partner komt u tot regelingen die het beste bij uw leven passen. De ervaring leert dat een zelfgekozen regeling het meeste draagvlak heeft.

 

De gemaakte afspraken worden in een overeenkomst vastgelegd. Afspraken over de kinderen komen in een ouderschapsplan terecht. Afspraken over alimentatie, verdeling en/of afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden worden vastgelegd in een (echt)scheidingsconvenant. Indien vereist, wordt het echtscheidingsverzoek ingediend bij de rechtbank. Omdat uw mediators tevens advocaat zijn, kunnen zij de procedure bij de rechtbank ook voor u afhandelen.

Arbeid

Arbeidsmediation is doorgaans een kort traject. In de meeste gevallen vindt een aparte intake plaats. Daarna wordt in maximaal twee á drie gezamenlijke gesprekken een duurzame oplossing bereikt. De ervaring leert dat de deelnemers het prettig vinden dat zij in een neutrale omgeving hun verhaal kunnen vertellen en dat de begeleiding door de mediator leidt tot een open gesprek. De uitkomst van de mediation wordt schriftelijk vastgelegd, zodat het resultaat van de mediation voor alle betrokkenen duidelijk is.

 

In onder meer de volgende situaties kan arbeidsmediation u helpen om tot een duurzame oplossing te komen:

  • Terugkeer na arbeidsongeschiktheid als de arbeidsongeschiktheid mede veroorzaakt is door een arbeidsconflict;
  • Een verschil van inzicht over samenwerking of functioneren tussen werknemers en werkgevers, in teams of in de directie;
  • In de begeleiding van een exit –traject;
  • Tijdens een reorganisatie binnen een organisatie.

Erfenis

Het overlijden van een dierbare is al moeilijk genoeg. Toch wordt verwacht dat u en de andere erfgenamen met elkaar allerlei beslissingen nemen. Een erfenis kan bijvoorbeeld pas verdeeld worden als alle erfgenamen hiermee instemmen. In een voor iedereen emotionele situatie ontstaan snel conflicten. Juist als erfgenamen in het verleden niet erg goed met elkaar konden opschieten, wordt dat na een overlijden vaak versterkt.

 

Als u kiest voor mediation om de verschillen op te lossen, gaat u met elkaar om tafel. Naar iedereen wordt geluisterd, waarna de betrokkenen onder begeleiding van de mediator op zoek gaan naar een oplossing die voor iedereen redelijk voelt. Deze oplossing wordt vastgelegd, zodat de afspraken duidelijk zijn.

 

Wanneer u een voorspoedige afwikkeling van de erfenis wilt en u het belangrijk vindt dat uw familieleden en u na afloop nog door een deur kunnen, dan is mediation de aangewezen weg.

Zakelijk

Mediation is een geschikt middel om zakelijke conflicten op te lossen. Indien u bijvoorbeeld een geschil heeft met een leverancier of een opdrachtgever kunt u een gerechtelijke procedure starten. Deze procedures duren meestal lang en zijn kostbaar. Zodra de rechtbank een beslissing heeft gegeven heeft u duidelijkheid, maar ook een verstoorde zakelijke relatie. De kans dat u nogmaals zaken met elkaar zult doen is nihil.

 

Met mediation kunt u uw zakelijke relatie in stand houden. Het onderwerp waarover u van mening verschilt, bespreekt u tijdens de mediation. Het gaat dan niet om gelijk hebben. Er wordt gedacht vanuit belangen. Vaak blijken er meer gemeenschappelijke belangen te zijn dan vooraf gedacht en wordt een resultaat bereikt waarmee beide partijen verder kunnen. De zakelijke relatie is gered.

 

Mediation kan ervoor zorgen dat het geschil wordt opgelost, terwijl de onderlinge verhouding goed blijft.

Waar kunnen wij u mee helpen?