Huwelijkse voorwaarden / Partnerschapsvoorwaarden

Hoe worden de huwelijkse voorwaarden afgewikkeld?

In Nederland bestaan twee huwelijksgoederenregimes: u trouwt in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden. Wanneer u in gemeenschap van goederen bent gehuwd, wordt u ieder rechthebbende op de helft van de waarde van de gemeenschap.

 

Wanneer u op huwelijkse voorwaarden trouwt, bezoekt u doorgaans voorafgaand aan het huwelijk een notaris waar de voorwaarden worden opgesteld. Ook is het mogelijk dat u tijdens het huwelijk huwelijkse voorwaarden laat opstellen. Dit doet u bijvoorbeeld omdat een van beiden een onderneming start en deze het privé-vermogen wil beschermen tegen schuldeisers. Ook kan het in het zicht van de scheiding gewenst zijn om een andere verdeling af te spreken dan verdeling bij helfte.

MK-advocaten-scheiding-familierecht-mediation-Haarlem

De Huwelijkse voorwaarden

 

De huwelijkse voorwaarden bevatten bepalingen over wat gemeenschappelijk is en wat niet. Het betreft bijvoorbeeld regelingen over wie wat heeft ingebracht bij het aangaan van het huwelijk, over de kosten van de huishouding en over wat er gebeurt met inkomen dat wordt gespaard. Vaak bevatten de huwelijkse voorwaarden een zogenaamd “verrekenbeding”. Dit beding kan bepalen dat echtgenoten ieder jaar hun overgespaard inkomen – dat is het inkomen van beide partijen minus de kosten van de huishouding –moeten verdelen.

 

De uitleg van een verrekenbeding leidt vaak tot juridische procedures. Ook veel geschillen ontstaan nadat iemand uit privé-vermogen een investering heeft gedaan in een gemeenschappelijk goed of in een goed van een ander. Een dergelijke investering kan ertoe leiden dat partijen weliswaar beiden eigenaar zijn van een goed, maar dat een partij vanwege de investering recht heeft op een groter deel van de waarde dan de ander.

Merhottein | Kanning heeft veel ervaring op het gebied van afwikkeling van huwelijkse voorwaarden. Hierdoor kunnen wij ook adviseren bij het opstellen van de huwelijkse voorwaarden voorafgaand of tijdens het huwelijk. Met name voor ondernemers is het van belang dat de huwelijkse voorwaarden op maat gemaakt zijn en dat deze het voortbestaan van de onderneming na een scheiding niet in de weg staan.

Waar kunnen wij u mee helpen?