Partneralimentatie

Wat is Partneralimentatie?

Als u gaat scheiden, kunt u verschillende afspraken maken over partneralimentatie. U kunt afspreken dat u afziet van uw aanspraken, maar u kunt ook afspraken maken over een financiële bijdrage door de ander.

 

Bij het bepalen van partneralimentatie wordt gekeken naar de behoefte aan een bijdrage aan de kant van de alimentatiegerechtigde en naar de draagkracht aan de kant van de alimentatieplichtige. Om deze berekening te maken bestaan rechterlijke normen, de zogenaamde Trema-normen.

 

Welke afspraken kunt u maken?

Eerst moet de behoefte van uw ex-partner worden bepaald. Deze behoeftebepaling is maatwerk en is afhankelijk van het netto inkomen en het bestedingspatroon ten tijde van de relatie. Vervolgens moet bekeken worden of in de behoefte ook voorzien kan worden, met andere woorden of daar voldoende draagkracht door de betaler voor is. Vervolgens wordt gekeken naar de duur van de partneralimentatie. De wettelijke duur bedraagt nog twaalf jaar, maar er is een wetsvoorstel aanhangig waarin de alimentatieduur voor een groot deel van de nieuwe gevallen wordt teruggebracht naar vijf jaar.

 

Mocht u vragen hebben over partneralimentatie, neem dan gerust contact met ons op.

MK-advocaten-scheiding-familierecht-mediation-Haarlem

Waar kunnen wij u mee helpen?