MK-Advocaten-Advocaat-Sabine-Merhottein-HQ

Sabine Merhottein

Cliënten in een echtscheidingssituatie zijn vaak onzeker over hun toekomst. Ik zie het als mijn taak om duidelijkheid te creëren. Dat gaat stap voor stap: van de zorg voor de kinderen en de alimentatie tot de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap, of de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden, als die er zijn. Elk afgerond onderdeel leidt tot meer inzicht in de eigen situatie.

 

Altijd zal ik eerst proberen om met partijen samen een voor beiden passende oplossing te creëren. Dit kan onder meer door mediation of door het voeren van overleg tussen partijen en advocaten. Het gebeurt ook regelmatig dat een partij die een mediationtraject volgt mij verzoekt om een second opinion te geven of om het proces op de achtergrond te begeleiden.

 

Steeds weer probeer ik te bevorderen dat partijen ook na hun scheiding samen door één deur kunnen. Mochten partijen er in onderling overleg niet uitkomen dan zal ik scherp procederen.

 

Ik adviseer en procedeer op alle vlakken van het personen- en familierecht. Daarnaast houd ik mij onder meer bezig met mediation, verbintenissenrecht, erfrecht en arbeidsrecht.

MK-Advocaten-Advocaat-Mirna-Kanning-HQ

Mirna Kanning

Inmiddels ben ik ruim 19 jaar advocaat. Ik ben gespecialiseerd in het erfrecht en familierecht.

 

Als een dierbare is overleden of als u gaat scheiden moet u veel beslissingen nemen. Niet alleen emotionele, maar ook zakelijke en financiële beslissingen. Soms is het moeilijk om tot goede afspraken te komen en de afwikkeling van een erfenis of scheiding kan leiden tot discussies en conflicten.

 

Ik zie het als mijn taak om u hierin te begeleiden door duidelijk aan te geven welke juridische mogelijkheden of onmogelijkheden u hebt en u te begeleiden om onderling tot een oplossing te kunnen komen. Mocht dat niet lukken, dan is het mijn taak om uw zaak zo goed mogelijk te bepleiten voor de rechtbank, zodat er een oplossing kan komen.

 

Mijn praktijk is internationaal. Mijn cliënten hebben verschillende nationaliteiten en in nalatenschappen zijn er vaak internationale aspecten, zoals bezittingen in het buitenland.

 

Sinds 2015 ben ik ook mediator. Daarnaast geef ik onderwijs aan tolken en vertalers over erfrecht en echtscheiding.

Specialist in

Familierecht

Erfrecht

Mediation

Tarieven/Kosten

 

Wij verrichten onze werkzaamheden voor een uurtarief van € 195,- excl. BTW.
In sommige gevallen kan een afspraak gemaakt worden over een vaste prijs.
Omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen toegang heeft tot een goede advocaat of mediator staan wij ook cliënten bij op basis van gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging).

 

Een kennismakingsgesprek is kosteloos.

Waar kunnen wij u mee helpen?